Jin Shin Jyutsu® Amersfoort is een onderdeel van Yoga centrum Nei Tao
Linnaeus-serre 2 3823 DL Amersfoort tel.033-4550190 www.neitao.com


Leven betekent in ontwikkeling zijn. Dat geldt ook voor dat wat wij weten over ziekte en gezondheid. Wat wij nu als kennis en waarheid aannemen kan over 10 jaar voor een gedeelte weerlegd zal zijn. Wat wij dus nu aan waarheid aannemen is door wat wij aan nieuwe kennis en vaardigheden ontwikkeling opdoen, niet meer de volledige waarheid.
Er zullen altijd nieuwe ontwikkelingen zijn die ons min of meer dwingen andere standpunten en ander opvattingen aan te nemen.


Dat geldt ook voor de wetenschap, sterker nog de wetenschap is juist gestoeld op het principe van ontwikkeling en constante hertoetsing van wat wij weten. Cruciaal bij deze mogelijkheden is dan een open geest. Open staan voor die nieuwe ontwikkelingen.

Naast de oude visies over energie en bewustzijn,zoals die door oude culturen en opvattingen in energieleer gehanteerd wordt, zijn er ook een moderne wetenschappelijke zienswijzen over energie en lichaamsbewustzijn. De visie van neuropeptiden en bewustzijn, zoals ontwikkeld door Candace B. Pert is er een van.

Zowel Candace Pert als Jin Shin Jyutsu vinden dat ontspanning, stressreductie een wezenlijke bijdrage leveren aan ons welbevinden en daardoor aan onze gezondheid.

candace pert
Candace Pert
book

In 1974 verdiende ze een Ph.D. in Farmacologie van John Hopkins Uinversiteits school voor medicijnen. Daar werkte ze in het laboratorium als biochemicus. Pert is een internationaal erkend farmacoloog die al meer dan 250 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd over peptiden en hun receptoren en de rol van deze neuropeptiden in het immuunsysteem. Ze heeft een internationale reputatie op het gebied van neuropeptiede receptor en farmacologie, en chemische neuroanatomie. Pert ontving de eerste keer toekenning van de Theophrastus Paracelsus Foundation in holistische geneeskunde voor haar baanbrekend werk op het gebied van Psychoneuroimmunologie (St. Gallen, Zwitserland) op 12 april 2008.

Pert is de auteur van Molecules of Emotion. Ze verscheen als een van de experts in Bill Moyers productie, Gezondheid en geest(1993), en in de 2004 film What the Bleep do we know ?

Dr. Candace Pert heeft diepgaand onderzoek gedaan naar het effect van onze emoties op ons lichaam op celniveau. De chemicus Pert deed haar onderzoek in een strikt wetenschappelijke omgeving, een laboratorium. Voor dit onderzoek is zij genomineerd geweest voor de Nobelprijs.
Zij heeft vastgesteld dat het denken, het verstand (mind/geest) niet is beperkt tot ons hoofd maar dat geest een constante stroom van informatie is tussen cellen, organen en systemen in het hele lichaam. In het hart zijn bijvoorbeeld zenuwcellen gevonden die informatie opslaan, bewerken en vertalen naar activiteiten net zoals de hersenen dat doen.
Het verschil tussen denken en lichaam valt hiermee weg. Het lichaam is het verstand (mind) en verstand, denken is het lichaam. Dr. Candace Pert vat dit samen in: Your body is your subconscious mind (je lichaam is je onderbewuste denken).
Met andere woorden je denkt/voelt met je hele lichaam.

Een groep zeer kleine eiwitten, neuropeptiden, zijn de boodschappers die onze emoties overbrengen. Neuropeptiden worden in het gehele lichaam aangetroffen, vooral in het zenuwstelsel, en bereiken alle cellen. Ze functioneren als één lichaam omvattend netwerk. Alle delen van het lichaam-verstand staan in verbinding met elkaar en communiceren met elkaar. Emoties en gedachten beïnvloeden het hele lichaamverstand systeem (body-mind).
Het je-goed-voelen is een innerlijke graadmeter voor welbevinden. Positief denken en voelen hebben dus wel degelijk invloed op ons welzijn.

Door bewustwording en persoonlijke groei kunnen wij de lichaamsprocessen op een positieve manier leren te beïnvloeden om zo 'de architect van ons eigen leven' te worden.
Candace Pert stelt dan ook een programma voor waarmee dat te bereiken is.
Het is een 8 punten programma:
1. Bewustwording
2. Losmaken
3. Aandacht voor je dromen
4. Je lichaam leren kennen
5. Stressreductie
6. Lichamelijke beweging en oefening
7. Verstandig eten en drinken
8. Vermijden middelen gebruik.

De tools die Pert hiervoor aanbeveelt zijn dan allemaal manieren om het contact tussen tussen lichaam en geest te herstellen en te verbeteren; meditatie, yoga, tai chi, wandelen en sporten, massage, en creatieve dingen zoals muziek maken schilderen etc.
Ook zij maakt duidelijk dat het niet een eenmalig proces, maar iets wat een voortdurende aanpak vraagt. De bedoeling is dat bewustwording, ontspanning, verandering en groei ontstaat en onderhouden wordt.

Leven betekent zo gezien iets wat voortdurend in ontwikkeling dient te zijn. Voortdurend innerlijke beweging toelaten en je overgeven aan het stromen van je energie en in contact blijven met je innerlijke kracht.