<

Jin Shin Jyutsu® Amersfoort is een onderdeel van Yoga centrum Nei Tao
Linnaeus-serre 2 3823 DL Amersfoort tel.033-4550190
www.neitao.com


logo
Jin Shin Jyutsu: eenvoudig en krachtig.

Stel, je stoot je knie. Wanneer het pijn doet leg je snel je hand er op en misschien wrijf je erover. Gaat dan de pijn weg? Waarom doe je het eigenlijk?
Er zijn meer van dat soort spontane gebaren, bijvoorbeeld wanneer je nadenkt over iets, leg je je voorhoofd in je hand. Onbewust breng je energie in beweging en geeft hem richting.


Dit onbewuste, spontane gedrag was het uitgangspunt voor de zoektocht van Jiro Murai.
Dit invoelend intuïtief zoeken werd uiteindelijk een systematische praktische manier van handelen. Kenmerkend voor Jin Shin Jyutsu is echter die eenvoud gebleven.

Daar waar onze aandacht is, is onze energie. Bij energie hoeven we niet altijd te denken aan iets abstracts of tastbaars zoals ons lichaam. Er zit ook energie in voelen en denken.
Door veel te denken kom je vanzelf in meer en meer in je hoofd te zitten. Daar zit dan je energie. Als je bijvoorbeeld piekert, kun je zeggen dat je energie nog sterker geconcentreerd in je hoofd komt te zitten. Alleen kan hij er moeilijker uit komen. Je hebt het gevoel in cirkels vast te zitten.
Datzelfde kan ook gebeuren met emoties en gevoelens. Je kunt er min of meer in vast komen te zitten.

Het mooie van deze situaties is echter, dat je lichaam aangeeft waar je energie uit balans raakt. Je kunt dan ook je lichaam als“landkaart” gebruiken, om uit de onplezierige situatie te komen en een nieuw evenwicht te vinden.

Dat is precies wat Jin Shin Jyutsu doet. Het gebruikt het lichaam met zijn energiesloten als landkaart om de energie door de energiebanen te sturen. Met als doel te harmoniseren.

Jin Shin Jyutsu gaat net als acupunctuur en acupressuur er van uit dat wij een energiesysteem zijn. En dat wij als een evenwichtig systeem functioneren, als er geen problemen zijn. Verstoringen van het evenwicht leidt tot problemen.
Het zijn onze persoonlijke onevenwichtigheden die een verstoring van het evenwicht verzoorzaken, Aldus Mary Burmeister.


Het is aan onszelf die onevenwichtigheid op te heffen en een nieuw harmonisch evenwicht te creëren. En dat doen we door middel van onze handen. We hebben dit zelf in de hand.
Spanningen en stress creëren vaak verstoringen van het evenwicht. Dit kunnen wij tot op zekere hoogte hanteren. Willen dit echter handiger en zo hanteren dat we er geen last van hebben, is een handige gereedschap effectiever.

Energie is constant aanwezig, of hij nu stagneert of volop vrij stroomt. Bij problemen is er onvoldoende stroming of blijft de energie teveel in een richting stromen. De verstoringen die hierdoor ontstaan worden later lichamelijke en geestelijke klachten. De 26 veiligheidsenergiesloten van de Jin Shin Jyutsu, zijn de plekken op ons lichaam die we kunnen gebruiken om het verstoorde evenwicht weer te herstellen. De sloten zijn de toegangspoorten tot de energiestromen van ons lichaam.
We de ontsluiten energiesloten en activeren de energie om hem vervolgens richting te geven door andere energiesloten de ontsluiten. Hierdoor herstellen we de balans.

“Ik voeg niets toe en haal niets weg. Ik laat alleen maar stromen in een gekozen richting om een harmonisch evenwicht te herstellen.”