Jin Shin Jyutsu® Amersfoort is een onderdeel van Yoga centrum Nei Tao
Linnaeus-serre 2 3823 DL Amersfoort tel.033-4550190 www.neitao.com


logo
Jin Shin Jyutsu: Schepper, kunst en mededogen.

De Japanse karakters van Jin Shin Jyutsu drukken in het kort en helder uit wat het in de praktijk is en theoretisch uit te leggen valt:

Jyutsu: Kunst
Shin: schepper
Jin: mens van kennis en mededogen
De kunst van de schepper door mens die vervuld is van kennis en mededogen(Art of the Creator through man of knowing and compassion).

Het is een kunst omdat je het door de woorden als een toepasbare techniek of massage tekort doet. Het is een kunst omdat het je uitdaagt creatief, scheppende en meedogend aanwezig zijn in het harmoniseren van je eigen of andermans energie.
Het vraagt open volledige aandacht om te leren luisteren naar de energie wanneer zich deze ontvouwt in de 26 individuele veiligheidsenergiesloten.
Door het ontsluiten van de sloten brengen we gestagneerde energie in beweging en laten we een laten we een nieuw evenwicht ontstaan. Het ontspant en pakt de stress aan.


Maar het is meer dan dat; het is een effectieve, praktische manier om onszelf in evenwicht te brengen, zowel fysiek, mentaal en spiritueel. Hiermee gaat het veruit voorbij de gebruikelijke “ontspanningsmassage”.

Jiro Murai

Jiro Murai

Mary Burmeister

Mary Burmeister

Jiro Murai is de herondekker van de eeuwenoude vorm die hij later Jin Shin Jyutsu ging noemen. Het was Mary Burneister die Jin Shin Jyutsu meenam naar Amerika en vandaaruit een wereldwijd netwerk liet ontstaan: www.JSJIncoop.net

Jin Shin Jyutsu is gebaseerd op eeuwenoude kennis van het lichaam en de schepping; het werd mondeling doorgegeven van de ene generatie op de andere, maar was bijna verdwenen. Begin 1900 werd het echter herontdekt door Jiro Murai. Als jonge man liep Murai een ziekte op die als dodelijk werd gediagnosticeerd. Op zijn verzoek bracht zijn familie hem naar hun huisje in de bergen, hij trok daar terug om zich voor te bereiden op dat wat komen zou. Hij deed dit door te mediteren en te vasten. Tijdens de meditaties voerde hij handhoudingen(mudra’s) uit die tot zijn grote verbazing hem was hij hierdoor in staat zichzelf te genezen. Hierdoor geïnspireerd zwoer hij op het graf van zijn voorouders dat hij niet eerder zou rusten totdat hij het geheim hiervan zou ontsluiten.

Zijn gekozen pad werd een leven van toewijding, intensief en duurzaam zelfonderzoek, en bestudering van vele en ook oude geschriften. Hieronder ook de Kojiki, het Japanse scheppingsverhaal. Hierdoor concludeerde hij dat Jin Shin Jyutsu meer is dan een theorie over het menselijk lichaam. Zijn experimenten gingen veel dieper dan wat hij in de geschriften vond. “Er is een bewustzijn in Jin Shin Jyutsu dat dieper is dan de techniek” zegt Mary Burmeister.


Mary Burmeister was een Japans-Amerikaanse van de eerste generatie, geboren in Seattle, en ze ging naar Japan om Japans te leren, niet om Jin Shin Jyutsu te studeren. Ze ontmoette bij een vriendin echter Jiro Murai. Hij vroeg haar of zij zijn leerlinge wilde zijn en onderwees haar vervolgens 5 jaar en correspondeerde nog 7 jaar met Mary toen ze weer terug in Amerika was. Het duur echter 17 jaar voordat ze zelf ging behandelen en uiteindelijk onderwijzen. “Ik voelde gewoon dat ik eerst iets moest weten voor ik kon zeggen dat ik het wist.”
Toen Mary in 2008 op 90 jarige leeftijd overleed liet ze een wereldwijd netwerk na van docenten die Jin Shin Jyutsu doorgeven. Inmiddels worden er wereldwijd in meerdere landen Jin Shin Jyutsu cursussen gegeven. Meer informatie hierover vindt je op de website van de foundation: www.JSJIncoop.net

Iedereen heeft zijn eigen levenspad. Mijn eigen levenspad is met Jin Shin Jyutsu verbonden geraakt toen ik in 1987 als Shiatsu therapeut met Jin Shin Do kennis maakte. Dat was bij Dennis Binks de 1e Shiatsu leraar van Nederland.
Ik volgde bij hem een cursus, na mijn opleiding tot Shitasu therapeut.

Ik heb mogen profiteren van Dennis Binks zijn praktijkervaringen, maar het meeste leerde ik door middel van het geven van sessies aan mensen. Gaandeweg leerde ik dat er voor de Jin Shin Do een oudere bron bestond.
Ik maakte dus in 2e instantie kennis met Jin Shin Jyutsu in al zijn eenvoud en doeltreffendheid.
Sindsdien(1997) is het voor mij een blijvende inspiratiebron en een van pad van leren en studeren.

Ik heb nooit les gehad van Mary Burmeister, maar wel van een directe leerling van haar.
Een bevlogen en inspirerend leraar, Matthias Roth, zie website: www.matthiasroth.de