Nei Tao's coaching is met hart en hoofd.

De "methode" is qua techniek eenvoudig te leren. Maar, gecompliceerd bij de individuele, persoonlijk en procesmatige uitvoering ervan.
Ik heb door mijn opgebouwde ervaring een procesmatige aanpak uitgewerkt.
Normaal gesproken wordt het aantal sessies bepaald door de vorderingen die we maken en de aard van het probleem.
Bij de intensive spreken we meteen een aantal sessies af. Hierdoor zijn de kosten zijn dan ook lager.

Voor afspraken: gebruik het contact formulier of bel 033-4450190.
Er is een basisproces van 6 tot 8 sessies. Afhankelijk van wat er nodig is.
Dat kan wekelijks, maar ook versneld met meerdere sessies in per week. De sessies kosten €40,- per stuk.
Indien we echter in de intensive meteen alle afspraken plannen kosten de sessies €30,- per stuk.
Een sessie duurt ongeveer 40 tot 60 minuten. .

In de coaching gaat het niet zozeer om de klachtenbehandeling.
Maar draait het meer om “hoe kom ik weer terug in balans, in mijn eigen kracht, zodat ik weer verder kan?
Ontspanning is de sleutel en tegelijkertijd het individuele proces wat leidt tot een nieuw evenwicht.
Ontspanning heeft drie verschillende fases:
1. Het gevoel dat we als prettig ervaren. We voelen tintelingen of de huid kriebelt. We krijgen het warmer.
Onze adem en hartslag worden rustiger, etc. Meestal is dit een prettige ervaring, maar voor sommige mensen kan dit te snel gaan en is er meer tijd nodig om door de eerste laag te komen.
2.Na het ontspannen aan de oppervlakte volgt een diepere laag die innerlijke onrust met zich mee kan brengen. Je vraagt jezelf dan af, waar is dat prettige gevoel gebleven? Door procesmatige aanpak verkorten we deze fase en laten we een diepere ontspanning ontstaan. 3. Dit is de laag van volledige rust en gevoelens van stilte en ruimte.
Door het proces verder af te maken “verankeren” we de rust, ontspanning en het gevoel van evenwicht, zodat het langduriger aanwezig blijft.

Het is gebruikelijk dat er een aantal opeenvolgende wekelijkse sessies zijn.
Maar hetzelfde proces is ook realiseerbaar is een kortdurend intensief traject van 6 tot 8 sessies in twee weken.
De intensive vorm doorbreekt krachtig en snel de vastzittende patronen en blokkades.
Het brengt je energie op een doelgerichte manier weer in beweging door een aantal daar op gerichte sessies.
Het intensive traject duurt 1 a 2 weken. Je hebt dan wekelijks 4 sessies.

Door de procesmatige gestuurde ontspanning ontstaat er een beter contact met je lichaam.
Je leert op den duur de spanning en ontspanning beter van elkaar te onderscheiden. Je voelt eerder wanneer het te spannend wordt en dan kun je eerder maatregelen nemen. Het onderhouden van je evenwicht is dan iets wat jezelf in de hand hebt.
Zelfredzaamheid is nodig om na de sessies niet terug te vallen in het oude patroon. Daarom krijgt men tijdens en na de sessies, oefeningen mee en leert men de methode op zichzelf toe te passen.
De aanvullende oefeningen komen uit de Chi Gong of de Yoga. Hierdoor kan men na de sessies verder zonder hulp.


Nei Tao heeft ook een andere website over massage therapie.