De nieuwe stap in mindfulness.
mindfulbody
Bewegen vanuit aandacht en je energie beheren.

Mind in Body Training(MBT) is de volgende stap in de ontwikkeling van en na mindfulness.
Ontwikkel een dieper contact met je lichaam door oefeningen die zich daar op richten en je tegelijkertijd meer rust geven in je hoofd.
De nieuwe neurologische hersen wetenschappen ondersteunen en vormen de wetenschappelijke basis van MBT. “Bewegen is niet alleen goed voor ons lichaam, maar ook voor onze geestelijke ontwikkeling”. Aldus professor Erik Scherder bij de DWDD. MBT moet echter wel geleerd te worden. Daarom is er door mij een basis cursus ontwikkeld.

Beginnen met Mind in Body Training:

Alles moet geleerd te worden. Wat leer je in de cursus?
1. Je leert aandacht(mindfulness) te ontwikkelen op verschillende niveaus.
2. Je wordt bewuster van je lichaam en je lichaamssignalen.
3. Stressgedachten en mechanismes in jezelf leer je beter te zien en ontkrachten.
4. Je leert je adem aandachtiger en effectiever te gebruiken.
5. Mindful bewegen, hoe gebruik je het?

De MBT oefeningen zijn voor kinderen aangepast.

Uitgangspunt en intentie van MBT voor kinderen is het lichaamsbewustzijn op een ontspannen en speelse manier te ontwikkelen.
Hierdoor leren de kinderen zich te focussen en tegelijkertijd te ontspannen. De oefeningen hebben een speelser karakter en dagen vooral het kind uit te bewegen op een lichte en speelse manier. In plaats van meditatief te lopen om te ontspannen, lopen we dan op ijs of lopen we als een beer.
Voor oudere en middelbare school kinderen zal de nadruk meer liggen op bewustwording en een stabiele rust in zichzelf ontwikkelen. Het zijn oefeningen die het lichaamsbewustzijn op een andere manier aanspreken dan door middel van sporten. Er hoeven geen prestaties geleverd te worden. We doen rustige, korte oefeningen die we een paar keer herhalen. Je kunt het ‘bewust bewegen’ noemen.
De kinderen worden zich hierdoor ook bewuster van de bewegingsmogelijkheden van hun lichaam. We doen ook oefeningen om te ontspannen en om de energie in het lichaam goed door te laten stromen. Ademen en beweging hebben hier een sleutel rol in. Hier vallen Yoga en Chi Gong in MBT samen.

Veel mensen hebben vanuit hun dagelijkse stress of andere omstandigheden niet de mogelijkheid om zomaar te gaan stilzitten.
Daar hebben ze niets mee en het verschil is te groot. Daarom beginnen we bij elke bijeenkomst met bewegingsoefeningen die meer ruimte scheppen.
Dit maakt de andere oefeningen daarna toegankelijker en komen we effectiever in de mindfulnes modus.
Door aandachtig(mindful) en gericht te bewegen met ons lichaam leren we op een lichte ontspannen manier van ons lichaam.
Mind in Body Training bestaat uit aangepaste Chi Gong, Tai Chi, Yoga, Kum Nye en eventueel meditatie oefeningen.

De vijf kernpunten van Mind in Body Training.

MBT kenmerkt zich door vijf onderdelen.
1. In en navoelen:
Door het in- en navoelen van de bewegingen laten we het effect van de oefeningen op ons inwerken. Door bijvoorbeeld na de beweging even te pauzeren verdiepen we de ervaring, maar scheppen we ook ruimte.
2. Intentie en beweging:
Intentie is de alerte, maar ontspannen, beweging van bewustzijn in ons lichaam en het creëert een pad waarover onze mentale energie stroomt. Bewegingen die vol zijn van intentie helpen ons om op het goede spoor te blijven. Er ontstaat dan ruimte voor aanpassing en flexibiliteit voor de manier waarop we een gesteld doel willen bereiken.
3. Aandacht ontwikkelen:
In MBT ontwikkelen we een alerte ontspannen aandacht, waardoor we meer uit de beweging halen qua ervaring. De ervaringen verdiepen zich en tegelijkertijd trainen we ons om ons zelf beter te focussen en onze aandacht efficiënter te hanteren.
4. Zelfbegrip:
Door langer en aandachtiger bij ons zelf stil te staan verdiepen we ons zelfbegrip. Waarom doen we wat we doen en doen we het zoals we het doen? We gaan hier bewust voorbij de eigen ingebouwde automatische piloot.
5. Vriendelijkheid:
Alleen al door ons zelf los te koppelen onze prestatiedrang ontstaat er een begin van een vriendelijkere houding ten opzichte van ons zelf. We worden milder ten aanzien van de manier waarop we oefenen.

Dat bewegen goed is voor je hersenen weten we inmiddels, onder andere dankzij de inspanningen en TV bekendheid van Dr. Erik Scherder.
En dat mindfulness prima werkt voor je rust en innerlijke ontspanning en stress controle weten we inmiddels ook. Maar bij bewegen denken we al snel aan inspannende sporten en activiteiten. En bij mindfulness stopt het gebruik van het lichaam in de sessies al vaak na bij de bodyscan.
Bij Mind in Body Training is dat niet het geval, het combineert beide
De hersenschors is de plek waar we met ons korte termijn geheugen werken en waar veel van onze cognitieve functies zitten. Daar voeren we veel van onze dagelijkse uitvoerende taken uit. Net als met dansen vinden tijdens de Tai Chi complexe bewegingen plaats in een drie dimensionale ruimte. Daardoor vindt een verbetering van de fluid intelligence plaats."Dat is eenvoudig gezegd het deel van intelligentie waarme je dagelijkse problemen oplost". (Bron:Erik Scherder, Laat je hersenen niet zitten).

Hersenen en ons gevoel van geluk.

Het deel van onze hersenen waarmee we onszelf positief reguleren en aansturen is de voorkant van onze hersenen,frontale cortex. Het is inmiddels algemeen bekend dat door meditatie en mindfulness juist dat gebied meer aangesproken en ontwikkeld wordt.
Maar er is meer; Boedhistische monniken en Zen-beoefenaren(bron: R. Ritskes, Zen en geluk), hebben ruimschoots aangetoond, doordat ze aan hersenscans hebben meegewerkt tijdens meditaties, dat ook andere lichaamsfuncties positief beïnvloedt worden. Ze dragen bij aan ons gevoel van geluk en helpen ons beter te functioneren op sociaal emotioneel niveau. Er zijn inmiddels veel contacten tussen universiteiten en meditatie beoefenaren.

Mindfulness heeft een lange geschiedenis, het gaat zo'n 2500 jaar terug. Het heeft zijn oorsprong in het Boeddhisme.
De wetenschapperDr.Jon Kabat-Zinn, staat in het westen aan de wieg van de moderne mindfulness trainingen. Hij gaf in 1978, aan de universiteit Massachusetts, Faculteit geneeskunde, een succesvol programma voor mensen die gebukt gingen onder zware stress, depressies en pijnklachten.
Zijn programma bevatte milde Yoga en ontspanningsoefeningen om uiteindelijk tot meditatie te komen.
Het heette toen meditatieve ontspanning. Het werd later bekend al Mindful Based Stress Reduction(MBSR). Dit programma vormde de basis voor het latere mindfulness programma van 8 weken en is dat nog steeds.


Mind in Body Training is bedacht en ontwikkeld door Twan Robben 2016©