Beginnen met Yoga
Luisteren en voelen naar wat er in je leeft dat is Yoga!
Je ontspannen voelen en flexibeler met stress kunnen omgaan.
En je tegelijk daardoor fitter voelen, dat is voor veel mensen tegenwoordig de belangrijkste reden om aan Yoga te beginnen. Dit resulteert vaak in de fysieke Yoga, de Hatha Yoga in al zijn tegenwoordig bekende vormen. Maar Yoga is veel meer dan dat.....
Yoga is geen theorie, maar vooral een praktische levenswijze die verbonden kan zijn met je innerlijk leven. Als je nog nooit aan Yoga gedaan hebt weet je niet hoe het voelt. Hoe vaak je ook verteld wordt hoe goed het voelt, je zult het toch zelf moeten ervaren.

Momenteel is er geen cursus gepland.
De cursus bestaat uit 12 lessen van een uur. De cursus kost € 130,-, te voldoen aan het begin van de cursus.
Er is een maximale groepsgrootte van 9 deelnemers.

De cursus bestaat uit een serie lessen waar in aandacht is voor diegene die voor het eerst start met Hatha Yoga.
Hij is laagdrempelig, iedereen die kan staan, zitten en liggen kan er aan mee doen.
Wat doe je in de lessen?
- Dynamische en statische oefeningen
- evenwichtsoefeningen
- concentratievormen
- stiltetraining
- ontspanningsoefeningen
– ademhalingsvormen
Doel van de oefeningen:
Beter met spanning en ontspanning leren omgaan doordat je een beter contact met je lichaam ontwikkeld.
Dat doe je door aandachtig in te voelen en je niet te richten op de prestatie van een ingewikkelde houding. .

Toen ik begon met Yoga, begon ik net als zo velen. Ik zocht ontspanning als ondersteuning voor mijn drukke leven. Ik volgde het advies op van een collega en ging Yoga lessen volgen.
Dat was begin 1982 en in die tijd werd er nogal vreemd tegen Yoga aangekeken. Soms had ik het gevoel van een andere planeet te komen. Intussen is er gelukkig veel veranderd ten goed…..
Yoga greep mij en bracht een innerlijk ontwikkelingsproces op gang. Dat vond ook plaats in mijn stijl van lesgeven.
In het begin was het voor mij een sterke fysieke aangelegenheid. Voor mij was Hatha Yoga letterlijk lichamelijk. Mijn oefeningen waren pittig, want ik wilde een goede les en een diepe ontspanning realiseren. Je zou kunnen zeggen dat het een variant was op de Vinyasa c.q. Power Yoga van nu. Maar in de loop der tijd veranderde dit…
Door mijn ontwikkelingen op het gebied van Boeddhisme, meditatie, Chi Gong, Reiki, Shiatsu, Jin Shin, Kum Nye kreeg ik andere inzichten. Ik begon mij te realiseren dat effectiviteit van wat ik wilde bereiken, niet bepaald werd door de inspanning en lenigheid die bereikt moest worden. Geleidelijk aan verschoof het brandpunt naar meer specifiekere oefeningen die een energetische inslag en achtergrond hadden.
Zo bestaat mijn huidige Yoga uit lichte toegankelijke Hatha Yoga. Tevens komen er Chi Gong en Kum Nye oefeningen in voor. De combinatie van deze oefeningen met meditatie leidde in 2016 tot mijn Mind in Body Training, de nieuwe ingang naar mindfulness. En de laatste ontwikkeling is de toevoeging van de Jin Shin tijdens de lessen. Zo ontstond begin 2018 mijn Jin Shin Yoga.
Hoewel we in de doorlopende groepen niet altijd mediteren, zijn de Yoga lessen meditatiever van karakter geworden. Mijn persoonlijke ontwikkeling gaat door en zo zal mijn Yoga ook evolueren.


Jin Shin Yoga is ontwikkeld door Twan Robben in 2018©