jsj


Jin Shin Do/Jyutsu zijn qua techniek eenvoudig te leren. Maar gecompliceert in de procesmatige uitvoering ervan, de coaching.
Ik heb door mijn opgebouwde ervaring een procesmatige aanpak uitgewerkt. Normaal gesproken wordt het aantal sessies bepaald door de vorderingen die we maken en de aard van het probleem. Bij de intensive spreken we meteen een aantal sessies af. Hierdoor zijn de kosten zijn dan ook lager.
Er is meer informatie over Jin Shin Jyutsu te vinden op andere pagina's.

Jin Shin Do/Jyutsu zijn energetische coaching methodieken. In beide gevallen gaat het om een zachte langdurige aanraking op de daarvoor aangewezen plekken. Het zijn plekken op je lichaam, die een potentieel aan energie zijn. Je zou het, eenvoudig gezegd, een langzame vorm van acupressuur kunnnen noemen, maar daar doe je het tekort mee.
Beide vormen van energiewerk hebben hun oorsprong bij een en dezelfde persoon: Jiro Murai. Hij ontwikkelde de Jin Shin Jyutsu en zijn leerlinge, Mary Burmeister nam het mee naar de Verenige Staten. Een van haar leerlingen, Iona Marsaa Teeguarden ging zelf op een andere manier op onderzoek.Zij creëerde uiteindelijk de Jin Shin Do.

Na mijn Shiatsu opleiding bij Dennis Binks, de eerste Shiatsu docent van nederland, volgde ik bij hem een Jin Shin Do basiscursus.
In combinatie met Shiatsu, leerde ik in de praktijk met Jin Shin Do te werken.
Ik kwam later in aanraking met Jin Shin Jyutsu en heb ik les gehad van Mathias Roth, een directe leerling van Mary Burmeister. Hierna ben ik Jin Shin Jyutsu zelfhulp trainer geworden.
Omdat ik inmiddels 36 jaar ervaring met ontspanning heb en 30 jaar ervaring met Jin Shin heb, weet ik waar ik waar ik het over heb...
Door de tijd heen heb ik een manier van werken met Jin Shin ontwikkeld die hout snijdt.
Yoga en Chi Gong oefeningen kunnen in het proces aanvullend bij de Jin Shin.

Psychosomatische klachten hebben vaak te maken hebben met ontspanning.
In Jin Shin gaat het niet zozeer om de klachtenbehandeling, maar draait het meer om “hoe kom ik weer terug in balans, in mijn eigen kracht, zodat ik weer verder kan?
Ontspanning is de sleutel en tegelijkertijd het individuele proces wat leidt tot een nieuw evenwicht.
Dat proces van ontspanning heeft drie verschillende fases en lagen:
1. Het gevoel dat we als prettig ervaren. We voelen tintelingen of de huid kriebelt. We krijgen het warmer. Onze adem en hartslag worden rustiger, etc.
Dit is meestal een prettige ervaring, maar voor sommige mensen kan dit te snel gaan en hebben ze meer tijd nodig om te wennen.
2. Na het ontspannen aan de oppervlakte volgt een diepere laag die innerlijke onrust met zich mee kan brengen.Je vraagt jezelf dan af, waar is dat prettige gevoel gebleven? Door procesmatige aanpak verkorten we deze fase en laten we een diepere ontspanning ontstaan.
3. Dit is de laag van volledige rust en gevoelens van stilte en ruimte.
Door het proces verder af te maken verankeren we de rust en ontspanning, zodat hij langdurig aanwezig blijft.

Het is gebruikelijk dat er een aantal opeenvolgende wekelijkse sessies zijn. Maar hetzelfde proces is ook realiseerbaar is een kortdurend intensief traject van 6 tot 8 sessies in twee weken.
Een Jin Shin intensive doorbreekt krachtig en snel de vastzittende patronen en belemmeringen. Het brengt je energie weer in beweging door een diep en gericht proces. Het haalt je uit je belemmerende “comfort-zone” en doorbreekt vastzittende innerlijke houdingen en instellingen. Het intensive traject duurt 1 a 2 weken. Je hebt dan dagelijks 1 sessie.

Door de procesmatige gestuurde ontspanning ontstaat er een beter contact met je lichaam.
Je leert op den duur de spanning en ontspanning beter van elkaar te onderscheiden. Je voelt eerder wanneer het te spannend wordt en dan kun je eerder maatregelen nemen.
Het onderhouden van je evenwicht is dan iets wat jezelf in de hand hebt.Zelfredzaamheid is nodig om na de sessies niet terug te vallen in het oude patroon.
Daarom krijgt men tijdens en na de sessies, oefeningen mee en leert men de Jin Shin op zichzelf toe te passen.
Aanvullende oefeningen kunnen ook uit de Chi Gong of de Yoga komen. Hierdoor kan men na de sessies verder zonder hulp.

Voor afspraken: gebruik het contact formulier of bel 033-4450190
Er is een basisproces van 6 tot 8 sessies. Afhankelijk van wat er nodig is. Dat kan wekelijks, maar ook versneld met meerdere sessies in per week.
De sessies kosten €40,- pers stuk. Indien we echter in de intensive meteen alle afspraken plannen kosten de sessies €30,- per stuk. Een sessie duurt ongeveer 40 tot 60 minuten.
Voor meer informatie zijn er ook zijn er ook andere pagina's over Jin Shin Jyutsu.


Mind in Body Training is bedacht en ontwikkeld door Twan Robben 2016©