Coaching die dieper gaat en je verder op weg help.

Placeholder image
Jin Shin coaching kan alleen met volledige aandacht.
Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie.
De gecoachte leert, de coach ondersteunt en begeleidt, vanuit zijn ervaring en kennis, dit proces.
Zó werd rond 1840 het woord coach voor het eerst gebruikt bij de universiteit van Oxford Engeland, om een privé leraar aan te duiden die studenten voorbereidde op een tentamen.

Jin Shin Coaching heeft zijn wortels in de energieleer. Voelen en ervaren dat je terugkomt in je eigen kracht, nadat datgene wat je dwarszat hebt kunnen loslaten. Dat er ruimte ontstaat om verder te gaan met minder belemmeringen.
Dát is het primaire doel van de Jin Shin coaching. Het leren van de coach zit in Jin Shin in het proces van ontspanning.
Het openen en laten doorstromen de energie. Je eigen persoonlijke onevenwichtigheid doorbreken en er vervolgens zelfhulp op gaan toepassen. Op de andere pagina’s vindt u meer informatie over de Jin Shin coaching en zijn proces.
Wanneer je je eigen situatie steeds helder in ogenschouw neemt kan het niet anders zijn dan dat je de goede weg neemt, jouw goede.

Elke coach hoort een visie te hebben van waaruit hij werkt en hoe hij tegen coaching aankijkt. Daar zijn boekenplanken vol over geschreven. Voor mij geldt mijn persoonlijke ervaringen en wat ik ervan geleerd heb. Dat probeer ik door te geven…
1. Elk mens is op zijn eigen manier op zoek naar zichzelf:
Het is het zoeken naar zichzelf en het daaraan verbonden verlangen naar geluk.
2. Elk mens is een uitdrukking van puur Bewustzijn:
Hoewel we allemaal verschillend zijn in onze manier waarop we ons door het leven bewegen, zijn we allemaal een uitdrukking van hetzelfde Bewustzijn.Er bewust - zijn is onderdeel of het mogelijke resultaat van de zoektocht.
3. Bewustzijn is een uitdrukking van potentiële energie:
Alles in en om ons heen is een uitdrukking diezelfde energie. Ook wij zelf. Ons lichaam, onze verlangens, wensen, gedachten en gevoelens. Soms is die energie vastgelopen, tot stilstand gekomen. En komen we niet verder in ons leven.
4. Energie die in beweging is opent de deur naar het HIER en NU:
Door die ervaring kunnen we onze ESSENTIE her-ont-dekken. En terugkomen in onze oorspronkelijke open geest die vrij is van belemmerende lagen en filters. Ons hart en onze geest openen zich.
5. Een open hart en een heldere geest:
Een belangrijk stap die we in deze potentiële ontwikkeling maken is ons innerlijk te verbinden met het uiterlijke leven. We stappen dan voorbij onze overlevingsstrategieën en komen bij een heldere open houding uit.
6. Bewustzijn is een werkwoord:
Er bewust zijn is zowel een proces(een weg) als een doel wat er te bereiken valt. Dit doorleefde besef dient zich aan wanneer de weg(het proces) bewandeld wordt.

Coaching kan in principe langer duren dan de gebruikelijke 8 sessies van het Jin Shin proces.Maar dat is niet het uitgangspunt.
Uitgangspunt is zo gedegen mogelijk en grondig mogelijke te werken. En dat wordt bepaald door wat er nodig en wenselijk is.
De Jin Shin sessies duren als sessie 40 tot 60 minuten. Kosten: €40,- per sessie.
U blijft als gecoachte altijd in controle, u bepaald wanneer u wilt stoppen of doorgaan.

Het hieronder beschreven proces start vanuit de situatie dat men Jin Shin ondergaat:
Zelfzorg kan eveneens een startpunt zijn tijdens de Jin Shin Yoga. Daar passen we Jin Shin op onszelf toe tijdens de yoga les. We doorlopen dan niet het beschreven proces.
Het Startpunt:
Op de eerste plaats gaan we ervan uit dat er een situatie is die onwenselijk is. Waar hij vandaan komt en hoe hij er uit ziet is minder van belang. Of het lichamelijk of psychisch is voor de start van het Jin Shin proces van ondergeschikt belang.
Waar je met je energie bent, dat is het startpunt. In dit document(PDF) vind je een aantal “klachten” opgenoemd.
Het openen en opruimen:
Het in beweging brengen van je energie, door hem te stapsgewijs te open, brengt de gestagneerde en stromende energie bij elkaar. De verkrampte, niet stromende, energie komt in beweging. De onwenselijke situatie komt in beweging en kan dan verdwijnen. Er kan een nieuw evenwicht ontstaan.
Het nieuwe evenwicht onderhouden:
In het nieuwe evenwicht is kwetsbaar, en dat hoort ook zo. In het Jin Shin proces verstevigen we dit door het te “verankeren”, de energie blijft dan langer in een stabiel evenwicht. Maar dat vraagt onderhoud. Voor jezelf gaan zorgen kan dan de volgende stap worden.


Jin Shin Yoga is ontwikkeld door Twan Robben in 2018©